Keynote De Kunst van Waarde Maken

13 november 2015 | Middagprogramma | Akoesticum, Ede

Door: Tabo Goudswaard

De keynote van Tabo Goudswaard gaat in op de belangrijke en waardevolle rol die kunstenaars kunnen spelen in (het vormgeven van) de samenleving. Welke tendensen zijn er zichtbaar in de relatie kunst en samenleving? Wat zijn de complexe vraagstukken waar kunstenaars aan bij kunnen dragen? Welke meerwaarde creëer je daarin samen met anderen? En hoe kan je die samenwerking goed vormgeven? Tabo Goudswaard zal voorbeelden geven van artistieke acties met impact, de effecten daarvan en welke omstandigheden daarvoor nodig zijn. Hij illustreert dat aan de hand van verschillende kunstprojecten die gehonoreerd zijn in de regeling van The Art of Impact, het stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen.

Tabo Goudswaard is kunstenaar/social designer. Hij is structureel verbonden aan een adviesdienst van consultancybureau Twynstra Gudde waarbij kunstenaars en adviseurs samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is aangesteld als intendant bij The Art of Impact.