Participatiedebat Mag Stad?

12 februari 2016 | 15:00 uur | Raadszaal, stadsdeelkantoor Amsterdam-Noord

Door: Jaap Warmenhoven & Tabo Goudswaard

De komende anderhalve maand is Amsterdam-Noord omgedoopt tot het onderzoeksgebied Mag Stad? Gemarkeerd door het welkomstbord aan de Noordelijke IJ-oever is het stadsdeel met z’n eigenwijze bewoners, en met waarschijnlijk de hoogste dichtheid burgerinitiatieven van Nederland, de ultieme plek om onderzoek te doen naar hoe de Nederlandse participatiesamenleving gestalte krijgt.

Op uitnodiging van Kunst in Noord en in opdracht van Stadsdeel Noord doet Studio Goudswaard, in samenwerking met organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, artistiek onderzoek naar de ruimte die burgers en ambtenaren krijgen om initiatief te nemen. U bent van harte uitgenodigd voor de afsluitende debatbijeenkomst voor en met bewoners, bestuurders en ambtenaren van het stadsdeel op vrijdag 12 februari om 15.00 uur in de raadszaal van het Stadsdeelkantoor, Buikslotermeerplein 2000.

 

De Damesbende van Buiksloot, ver·ge·ving en examenvragen.
Tijdens de debatbijeenkomst zal een korte filmdocumentaire getoond worden waarin het werkproces van social designer Tabo Goudswaard gevolgd wordt. Hij is o.m. te gast aan de keukentafel bij de De Damesbende van Buiksloot. Dit gezelschap van gepensioneerde dames trekt rode kleren aan wanneer ze op pad gaan om de buurt scherp in de gaten te houden en eigenhandig orde op zaken te stellen.

Er wordt een woordenboek opgetekend van handige taal tussen bewoners en gemeente. Zo is ver·ge·ving (de; v) vaak makkelijker te krijgen dan toe·stem·ming (de; v). En ja (tussenwerpsel) iets wat wij zeggen, maar niet altijd doen.

Het alledaagse gedrag van bewoners wordt opnieuw bekeken en gepresenteerd als burgerinitiatief. Deze verrassende initiatieven worden tijdens de bijeenkomst voorgelegd aan ambtenaren van het stadsdeel met de vraag: Mag Dat?

Doel van de bijeenkomst is om samen te bouwen aan nieuwe afwegingskaders voor initiatieven.