Training: Design Thinking in one day!

Design thinking is een inspirerende aanpak die helpt om complexe vraagstukken op een creatieve en vernieuwende manier op te lossen. In deze training leer je wat design thinking is en laten we aan de hand van een aantal cases zien wat de toegevoegde waarde van deze innovatieve aanpak is. Vervolgens gaan trainers van Twynstra Gudde en Ontwerpbureau VanBerlo samen met jou op onderzoek om te achterhalen wat design thinking voor jouw eigen praktijk kan betekenen.

Design thinking is aan een snelle opmars bezig. Gerenommeerde business schools hebben het bijvoorbeeld als volwaardig onderdeel van hun leiderschapstrainingen opgenomen. De populariteit is verklaarbaar. In toenemende mate zien we ons geconfronteerd met vraagstukken die een open (veel partijen hebben toegang), dynamisch (het vraagstuk verandert met de tijd en de oplossing bestaat niet), genetwerkt (het vraagstuk hangt samen met andere vraagstukken) en complex (bestaande aanpakken en oplossingen werken niet) karakter hebben. Deze vraagstukken vragen om een nieuw benadering en dat is precies wat design thinking belooft: een nieuwe kijk op de zaak. De training is ontwikkeld op basis van de Frame Creation methodologie van professor Kees Dorst (University of Sydney) en de ervaring die we met deze aanpak hebben opgebouwd in een groot aantal projecten in verschillende domeinen.

Doelgroep
Je bent een professional met een aantal jaar ervaring. Je weet hoe jouw organisatie werkt en je hebt voldoende kennis en ervaring om met goede voorstellen te komen. Toch zijn er ook situaties waarin je ervaart dat er meer nodig is. Meer creativiteit, een andere manier van samenwerken met je doelgroep en intern met collega’s. Je merkt dat huidige vormen, zoals een rapport of inspraakavond je onvoldoende verder brengen. Kortom, je bent op zoek naar een concrete aanpak die nieuwe oplossingen creëert met een positieve impact op je doelgroep.

Opbrengst
Het programma richt zich op de verbreding van jouw vakmanschap. In de training design thinking komt een aantal aspecten aan de orde. Je maakt kennis met empathisch onderzoek. Dit helpt om op een diep niveau te begrijpen wat de direct en indirect betrokkenen werkelijk beweegt. Het gaat daarmee verder dan het kennen van belangen. We onderzoeken wat co-creatie vraagt van jouw professionele rol. We maken uitgebreid kennis met (re)framing, het vermogen om letterlijk een nieuwe kijk op de zaak te ontwerpen. Tot slot gaan we aan de slag met het ontwerpen van scenario’s en rapid prototyping.

Programma en context
Na aanmelding volgt een telefonisch intake gesprek met één van onze trainers. Er is volop ruimte om jouw casuïstiek in te brengen in de training. Voor het maken van een ontwerp wordt gebruik gemaakt van één of twee cases van de deelnemers.

In het programma komen de volgende thema’s aan bod:

  • Kennismaking met de methodologie aan de hand van cases
  • Het zelf doorlopen van een ontwerpproces
  • Discussie en dialoog vanuit ervaringen uit jouw eigen praktijk
  • Wat vraagt het om design thinking toe te passen in jouw eigen organisatie?

Trainers
André Schaminée werkt bij Twynstra Gudde. Hij is oprichter van Is Ook, een netwerk van social designers en organisatie adviseurs. André is een ervaren trainer. Hij publiceerde ondermeer SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS. Recent verscheen Designing For The Common Good, een social design praktijkboek met best practices van over de wereld, waar één van zijn projecten in is opgenomen.

Maayke de Brouwer is senior designer en communciatie strateeg bij VanBerlo. Het geeft haar een kik om vanuit de design-approach de ‘wicked problems’ van vandaag de dag op een andere manier op te lossen. Maayke geeft trainingen op het gebied van design thinking/social design en werkt in opdracht van diverse overheidsinstanties aan sociaal-maatschappelijke problemen.

De trainers hebben niet alleen grondige kennis van design thinking, ze zijn ook ervaren organisatie adviseurs. Er is daarom ook aandacht voor de veranderkundige kant van het verhaal. Een nieuwe strategie gaat namelijk niet vanzelf werken, dit vraagt aanpassingen van mensen, systemen en werkprocessen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 749,00 (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief verzorging gedurende de dag (lunch, koffie/thee etc.). Voor stichtingen en organisaties die geen BTW verrekenen, kunnen wij het opleidingsprogramma desgewenst aanbieden zonder BTW (vrijstelling van BTW / certificering door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, CRKBO).