Opening Landbouw Innovatie Campus

In opdracht van de Provincie Brabant werkt Is Ook aan de Landbouw Innovatie Campus (LIC). Binnen de LIC is een minor opgestart waarbinnen studenten van de HAS Den Bosch en de Design Academy Eindhoven samenwerken. Onlangs werd op de Dutch Design Week een werksessie gehouden, met zo’n 60 boeren, consumenten en spelers uit de keten. Hierbij werden de resultaten van veldwerk op een groot aantal boerderijen gespiegeld en verdiept. Zaken als schaarste vs. overvloed, trots, en black boxen in de voedselketen werden op een verrassende manier onderzocht. Begin 2017 zal dit onderzoek leiden tot voorstellen, die we in een publieke sessie zullen presenteren.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Bezoek dan www.landbouwinnovatiecampus.nl (online vanaf medio januari).

lic1 lic2