Meerwaarde uit het verplaatsen van een spoorbrug

Rijkswaterstaat werkt samen met haar partners (gemeenten, provincies, aannemerscombinaties etc.) aan het grootste infrastructurele project van Nederland: Schiphol-Amsterdam-Almere. Eén van de onderdelen van het megaproject is het bouwen, verrijden en plaatsen van een nieuwe spoorbrug bij knooppunt Muiderberg. De A1 onder de huidige brug wordt verbreed en hierdoor is de overspanning van de huidige brug niet langer toereikend.

Is Ook heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar manieren om toegevoegde waarde te creëren uit de momenten van verrijden en plaatsen van de spoorbrug voor alle betrokken partijen. Strikte voorwaarden hierbij waren o.a. veiligheid, planning en kennis van project en omgeving.

 

Spoorbrug, Muiderberg, verplaatsen, Rijkswaterstaat, Is Ook