Ontwerp de overheid van de toekomst!

De huidige tijd vraagt om een nieuwe aanpak van maatschappelijke problemen en daarmee om een nieuwe manier van besturen. Maar hoe ziet die eruit? De overheid is zich ervan bewust dat het anders moet en de woorden waarmee ze een nieuwe richting aangeeft, zijn inmiddels gemeengoed geworden. Maar de praktijk van ‘burgerparticipatie en co-creatie’ is lastig, zo blijkt ook tijdens de Redesign the Government-sessies die de provincie Noord-Brabant tijdens de Dutch Design Week (DDW) organiseert in het kader van (Veer)krachtig Bestuur voor Brabant. André Schaminée leidde het gesprek over de impact die design kan hebben op complexe, maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijke vernieuwing.

 

Empathisch onderzoek en prototyping

Tijdens een door André samengestelde ‘inspiratietour’ langs vijf opvallende ontwerpen op de DDW maken de deelnemers kennis met de principes van ‘design thinking’. Empathie –  het vermogen de ander te begrijpen, ook als zijn belevingswereld heel anders is dan de jouwe – is er één van. Kenmerkend voor de manier van werken van een designer is ook dat hij een proefmodel maakt om te testen of iets werkt. De deelnemers aan Redesign the Government vertalen dit ‘prototyping’ terecht ook als experimenteren, fouten durven maken en klein beginnen. En daar kunnen ze wel iets mee, vertellen ze bij terugkomst in het Living Lab. De overheid mag veel meer dan nu gebeurt, laten zien dat er ook dingen mis gaan. Ze moet durven stoppen met bepaald beleid, als dat niet blijkt te werken. En vervolgens de moed hebben om iets heel anders te proberen.

 

Meer weten?

Een verslag van Redesigning the Government is hier te vinden.