is ook particiaptie

Divorce Challenge: zoektocht naar plannen om vechtscheidingen te voorkomen

,

De Divorce Challenge is bedoeld om de kennis van experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van vechtscheidingen samen te brengen en bovenop het bestaande aanbod te zoeken naar vernieuwende ideeën: V&J daagde Nederland uit.

Workshop Mag Stad: Burgerinitiatief succesvol maken

Tijdens de workshop MagStad? leert u met de techniek van design thinking burgerinitiatief succesvol te maken. Via een goed gesprek, lokale voorbeelden, en hands-on veldwerk. Met de inzichten kunt u direct aan de slag!

ONAF, het nieuwe SMART!

Wij presenteren het ONAF-principe: de manier om te testen of een beleidsplan, project of initiatief aansluit bij de netwerksamenleving. Open, Nuttig, Aansprekend en Flexibel. Als het hieraan voldoet, verdient dit het keurmerk ONAF.

Mag Stad Academie voor Amsterdam West

Elke bestuurder en ambtenaar bij de lokale overheid weet het: burgers en ondernemers zitten vol met initiatieven, de doe-democratie is in opkomst. Maar hoe verhouden nieuwe ontwikkelingen zich tot bestaande instituties, en welke rol van

Gebruik Makers voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu

,

Duurzaam gedrag betekent zorgvuldig omgaan met dat wat er is. Kunstenaar Isaac Monté laat dat zien met zijn vogelhuisjes, gemaakt van sigarettenpeuken op straat. Bovengronds delven noemt hij het. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

A9 Gaasperdammerweg voor Rijkswaterstaat

,

Grote bouwprojecten hebben jarenlang een grote impact op de omgeving. Daarom wordt alles uit de kast gehaald om de omgeving te informeren en te betrekken. De focus ligt daarbij op hinderbeperking. Maar het beperken of

De Beste Omweg van Nederland voor Rijkswaterstaat

,

Rijkswaterstaat werkt aan de weg. Onder andere tussen Amsterdam en Almere. De komende jaren wordt de A6 flink verbreed. Dat gaat niet ongemerkt. Zo moet een aantal fietstunnels onder de A6 langere tijd dicht.

Is ook van jou! voor Carintreggeland

,

Zorginstelling Carintreggeland vroeg ons om begeleiding bij de tussentijdse evaluatie van het interne transitietraject. Dit traject behelste een verandering in de structuur en de cultuur van de organisatie.

Amersfoort IS OOK NU voor gemeente Amersfoort

,

Hoe ver denkt de oliebollenverkoper op de hoek vooruit? En is de burgermeester eigenlijk met de toekomst bezig? Gemeente Amersfoort werkt met het Programma Duurzaamheid al enige jaren aan een duurzame stad. Het bij elkaar