Interview André Schaminée door No Academy

Uit: Nieuwe Relaties, jaarboek No Academy (Laboratory For Arts & Society) 2010

[..] We zien dat sommige kunstenaars dezelfde ruimte en context bevragen als adviseurs en hun opdrachtgevers. De kunstenaars stellen daarbij andere vragen, trekken andere conclusies en verbeelden de resultaten op een andere manier dan wij dat zouden doen. Deze kracht willen we graag voor onze opdrachtgevers ontsluiten.

We kwamen er achter dat er bijna geen ervaring is opgedaan met de manier waarop wij kunst zouden willen inzetten. Kunst intervenieert soms wel in belangrijke maatschappelijke vraagstukken, maar vaak vanuit het domein van de kunst en zelden vanuit het hart van de opgave. Terwijl het juist goed zou zijn als een kunstenaar echt in het hart van een vraag, naast de opdrachtgever of partner kan staan. [..]

Lees hier de pdf