De Beste Omweg van Nederland

Rijkswaterstaat werkt aan de weg. Onder andere tussen Amsterdam en Almere. De komende jaren wordt de A6 flink verbreed. Dat gaat niet ongemerkt. Zo moet een aantal fietstunnels onder de A6 langere tijd dicht. Dat is voor de gebruikers van die tunnels natuurlijk niet prettig. De vraag kwam dan ook op hoe deze afsluiting zo goed mogelijk kan verlopen.

In opdracht van Rijkswaterstaat en in nauwe samenwerking met de gemeente Almere en aannemerscombinatie SAAONE onderzochten we met bewoners wat belangrijk is bij een goede omweg. In gesprek met volwassen en jonge bewoners bleken thema’s als fysieke en sociale veiligheid en goede communicatie belangrijk. De bewoners hebben samen met verkeerskundigen een ontwerp gemaakt voor de Omweg. Daarnaast zijn we gezamenlijk gekomen tot een pakket van aanvullende maatregelen dat varieerde van snoeien langs de Omweg voor beter zicht, opnemen van de Omweg in het strooiregime en het plaatsen van extra verlichting.

Een aansprekende communicatiestrategie is ontwikkeld met de doelgroep, in dit geval leerlingen van het Arte College. Zij keken een week lang rond in het project en spraken diverse betrokkenen. We ontwierpen een bebordingsplan voor de Omweg. Hierdoor worden fietsers allereerst goed van A naar B geleid. Daarnaast is een bordengalerij langs de Omweg geplaatst die een verrassende, humoristische en soms prettig verwarrende reflectie is van de leerlingen op zo’n groot project. Het bebordingsplan werd een grote hit op internet en op radio, TV en in kranten. Zelfs de Minister twitterde erover.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat