Handboek soldaat voor de gebiedsontwikkelaar: social-design-toolkit

Uit: www.gebiedsontwikkeling.nu, 20-02-2014

Participatiesamenleving, uitnodigingsplanologie, doe-democratie, burgerkracht. Het handboek soldaat voor de gebiedsontwikkelaar wordt regelmatig aangevuld met nieuwe denkmodellen en wensconcepten die beogen de relatie tussen overheid en burger op een nieuwe manier vorm te geven.

Ik geloof dat de meesten van ons het ook echt willen: samen met de burger ontwerpen en beslissen. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, in de praktijk van alledag merk ik dat het nog niet zo makkelijk is om er invulling aan te geven. In de toelichting op het eerste jaarbericht van de VNG beschrijft Rob Van Gijzel (burgemeester van Eindhoven) een herkenbaar fenomeen: “Wij als overheid zeggen wel ‘de burger centraal’, maar dan bedoelen we nog al te vaak dat wij de burger centraal willen stellen, dat wij de burger de kans moeten geven aan zet te zijn. Als de burger dat zelf, ongevraagd, gewoon doet, hebben we daar vaak nog geen goede reactie op.”

Lees het hele artikel op gebiedsontwikkeling.nl

Social design, André Schaminée, ontwerpen, mag stad, gebiedsontwikkeling, twynstra gudde