think or swim

Zo’n vijftien overheden, waaronder provincies, waterschappen en gemeenten uit Zuid Nederland, riepen onze hulp in om burgers beter te betrekken bij klimaatadaptatie. De overheden kunnen het namelijk niet alleen. Iedereen zal een aandeel moeten leveren om als samenleving de veranderende weersomstandigheden goed op te kunnen vangen. De overheden ervaren dat klimaatverandering en -adaptatie maar heel beperkt leeft bij burgers. Mensen zijn zich wel bewust van het vraagstuk, maar zien niet direct hoe hun dagelijkse acties bij kunnen dragen aan de oplossing.

Gezamenlijk stelden we vast dat de taal en beelden van klimaatverandering te megalomaan zijn om je er als burger makkelijk toe te kunnen verhouden. In de eerste fase van het ontwerptraject is daarom uitgebreid veldwerk gedaan, waarbij onderzocht is waar de energie van mensen ligt. In de stand think or swim, ontworpen door studenten van de Design Academy Eindhoven, gingen ambtenaren tijden de Dutch Design Week in gesprek over de drijfveren van mensen en de manier waarop deze vertaald konden worden naar acties die bijdragen aan klimaatadaptatie.