De GamechangIMG_7896ers Studio, waarvan Is Ook één van de initiatiefnemers is, deed in opdracht van de ZLTO onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing (kortweg VAB’s). De enorme hoeveelheid vrijkomende vierkante meters maakt dat eenvoudige oplossingen niet voor handen zijn. Samen met een groep boeren en ambtenaren deden we onderzoek naar het vraagstuk. We ontdekten dat de focus ligt op financiële en juridische instrumenten, terwijl de sociale kant van het vraagstuk onderbelicht blijft.

Die sociale kant is belangrijk. VAB’s zijn de verbinding tussen de boer en zijn ondernemerschap en tussen de boer en zijn voorouders. Wij ontdekten dat het omgaan met VAB’s voor veel boeren een eenzaam proces is. Tijdens de Dutch Design Week 2017 hebben we daarom de corporatie voor stoppende boeren opgericht. Deze corporatie beoogt met alle belanghebbenden zoals de familie, buurt, overheid etc. om de boer heen te gaan staan en samen te onderzoeken hoe om te gaan met financiële en juridische complexiteit, maar meer nog met de vraag hoe je boer kunt blijven, ook als je VAB’s zijn verdwenen. Want boer zijn zit in de mens, en niet in de stallen.