Social Design helpt overheden en burgers samen beslissen en ontwerpen

Uit: SOMSAM Magazine, Twynstra Gudde, januari 2015

[..] De eerste onderzoeksvraag die we onszelf stelden was: welke initiatieven bereiken de overheid tot op heden niet? De designers verleidden de ambtenaren hun agenda’s aan de kant te leggen en samen de straat op te gaan voor een middag ‘vrij kijken’.

Willekeurige voorbijgangers kregen de vraag wat ze aan het doen waren en of dat eigenlijk wel mocht. Een beetje een rare vraag wellicht als je de hond uitlaat, of de eendjes voert. Maar doordat we het met een glimlach vroegen, kwamen we al snel op mooie gesprekken over wat acceptabel gedrag is. Ongeschreven regels blijken dan al snel dominanter dan een bestemmingsplan of Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is interessant, want kun je als beleidsmaker aansluiten bij ongeschre- ven regels? [..]

Lees de rest van het artikel hier

Of het hele magazine op Twystragudde.nl