Jaarboek No Academy: Twynstra Gudde

wij zien dat het adviesvak verandert. Vraagstukken worden complexer en de oplossing moet vaker gezocht worden buiten bestaande kaders, waarbij een (beleid)rapport niet de gewenste verandering of oplossing brengt. Hoe de creativiteit van kunstenaars en

No Academy: Interview André Schaminée door No Academy

We zien dat sommige kunstenaars dezelfde ruimte en context bevragen als adviseurs en hun opdrachtgevers. De kunstenaars stellen daarbij andere vragen, trekken andere conclusies en verbeelden de resultaten op een andere manier dan wij dat

Management & Consulting: Kunst in adviestrajecten

Wat drijft consultants om samenwerking te zoeken met kunstenaars? André Schaminée en Jaap Warmenhoven, beiden werkzaam voor Twynstra Gudde, zien zichzelf als boundary spanners van verschillende werelden. 'We zijn een goed jaar verder en raken