Project Description

A9 Gaasperdammerweg: van Bouwput naar Buurbouw.

Grote bouwprojecten hebben jarenlang een grote impact op de omgeving. Daarom wordt alles uit de kast gehaald om de omgeving te informeren en te betrekken. De focus ligt daarbij op hinderbeperking. Dat is belangrijk, maar het beperken of acceptabel maken van bijvoorbeeld verkeers- en geluidshinder alleen bouwt nog geen positieve relatie tussen project en omgeving.

De A9 Gaasperdammerweg verbindt de A1 en de A2. De weg loopt aan de zuidoostkant van Amsterdam tussen Holendrecht en Diemen. Het project wordt toegejuicht vanuit het eindbeeld. Als het project gereed is ligt er een ruim 3 kilometer lange landtunnel, met daarbovenop een park. Voor het zover is staat de omgeving een intensieve en langdurige bouwperiode te wachten. Wij stelden voor om de relatie tussen project en omgeving niet alleen vanuit hinderbeperking invulling te geven, maar op zoek te gaan naar een positieve betekenis voor de omgeving.

We onderzochten de kwaliteit van de zes jaar durende realisatieperiode door het infraproject even terzijde te schuiven en te onderzoeken wat de zaken zijn die op dagelijkse basis spelen in de omgeving. Dat bleek niet om mobiliteit te gaan, maar bijvoorbeeld om werkgelegenheid en talentontwikkeling. In co-creatie tussen Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie IXAS, gemeente Amsterdam (Zuidoost), bewoners en ondernemers, ontwikkelden we een nieuwe manier van kijken naar het vraagstuk – een zogenaamde reframing.

We hebben voorgesteld om het project A9 Gaasperdammerweg te gaan zien als een social enterprise, met partijen die als consortium een maatschappelijk rendement nastreven en verschillende investeringen kunnen en willen doen. Dit heeft geleid tot De Buurbouw – de plek waar de A9 en Amsterdam Zuidoost elkaar ontmoeten. Een kansenteam vanuit de betrokken organisaties onderzoekt actief de mogelijkheden om het rendement van de social enterprise te vergroten. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Een concreet voorbeeld is de oprichting van de Buurbouw Academy, waarbij het bouwproject wordt gezien als een tijdelijk praktijklokaal waar gedurende zes jaar mensen een aanvullende startkwalificatie kunnen opdoen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat