Project Description

Amersfoort IS OOK NU

Hoe ver denkt de oliebollenverkoper op de hoek vooruit? En is de burgermeester eigenlijk met de toekomst bezig? Gemeente Amersfoort werkt met het Programma Duurzaamheid al enige jaren aan een duurzame stad. Het bij elkaar brengen en waar nodig ondersteunen van lokale initiatieven staat hierbij centraal. In 2013 vroeg de gemeente ons te hulp om nog meer mensen voor het onderwerp te interesseren, voorbij de op dat moment bekende kring van ondernemers en geëngageerde inwoners. Na gesprekken met bewoners gaven we onder de naam “is ook nu” vorm aan een vernieuwend traject dat uitmondde in een bijzondere bijeenkomst eind 2013, en het platform www.isooknu.nl.

Muzikant en filosoof Brian Eno kwam er in de jaren ’80 in New York al achter: mensen hebben vaak een beperkte blik op de toekomst, we leven bij de dag, in een kort nu. We deden onderzoek in Amersfoort, en troffen een grote diversiteit aan nu’s. Van twee meisjes die hopen op hun zestiende verjaardag nog vriendinnen te zijn, tot de ondernemer die gaat voor een CO2 neutrale stad in 2020 en de burgermeester die vast denkt aan het moment dat de crisis voorbij is. In een film stelden al deze mensen een aftelklok in naar een moment in de toekomst dat voor hen belangrijk is.

De klok bracht mensen met elkaar in gesprek: hoe lang is jouw nu? Tijdens een bijeenkomst met veel inwoners, ondernemers en ambtenaren van de gemeente werd dat gesprek gevoerd. Anders dan bij een ‘gewone’ participatiebijeenkomst ging het niet over het beïnvloeden van de politieke agenda: aanwezigen maakten afspraken voor in hun eigen agenda. Programmamanager Nelly Swijnenburg over onze aanpak: “Tabo en Jaap kwamen met een vernieuwende aanpak, die nieuwe mensen betrok bij dit onderwerp. De aanpak was zo succesvol dat we op verzoek van bewoners verder zijn gaan bouwen aan het platform www.isooknu.nl.” Actieve bewoner Jeroen Fikkers: “naar een bijeenkomst van de gemeente over duurzaamheid zou ik normaal niet gaan. Maar dit ging over mijn toekomst in deze stad, en dan ben ik er bij.”