Project Description

Carehackers gezocht!

De zorg heeft hackers nodig. Of in elk geval: de mentaliteit van hackers. Want hackers zijn systeemspecialisten die door slimme en eigenwijze innovaties dingen verbeteren. In opdrachten voor zorgorganisaties Carintreggeland, Reinaerde en samenwerkende gemeentes in Twente onderzochten we wat er nodig is om de transformatie van de zorg te laten slagen: meer verantwoordelijkheid voor de professional en een verbeterde zorg voor de cliënt.

Die twee doelen van de transformatie raken elkaar, want juist de professional weet hoe het beter kan. Vreemd genoeg kijken we voor innovatie vaak pas in de laatste plaats naar die professional. Terwijl juist op de werkvloer geïnnoveerd wordt, praktische oplossingen ontstaan en verantwoordelijkheid genomen wordt. Op www.carehacks.nl verzamelen we de meest opvallende ideeën van zorgprofessionals. Zoals een mobiele werkplek voor de clustermanager, maar ook een spiegel (!) op de kamer van een eenzame dementerende man. Onze adviseurs en kunstenaars brengen professionals, cliënten en managers met elkaar in gesprek om te praten over oplossingen die werken, en hoe je daarvoor de ruimte maakt die nodig is.

 Carehacks     Carehacks     Carehacks