Project Description

Divorce Challenge: zoektocht naar plannen om vechtscheidingen te  voorkomen

Circa vijftien procent van de echtscheidingen in Nederland mondt uit in een vechtscheiding. Vele professionals zijn hiermee bezig: rechtspraak, advocatuur, mediators en therapeuten. Zij werken vaak vanuit een eigen perspectief. De Divorce Challenge is bedoeld om de kennis van experts en ervaringsdeskundigen samen te brengen en bovenop het bestaande aanbod te zoeken naar vernieuwende ideeën.

Onze aanpak

Adviseurs van Twynstra Gudde zijn begonnen met gesprekken met experts, maatschappelijke actoren en ervaringsdeskundigen, onder wie kinderen van gescheiden ouders. Dit gaf input om de vraag aan de samenleving scherp te krijgen. In die vraag stond vervolgens niet alleen het moment van de vechtscheiding centraal, maar het verloop van een relatie, dus ook de fasen vóór het misgaat. Het blijkt namelijk dat een onderliggend probleem van complexe scheidingen is, dat mensen slecht kunnen omgaan met tragische en moeilijke aspecten van het leven. Als een relatie niet loopt zoals we hadden gedacht, zijn we slecht in staat om teleurstellingen een plaats te geven.

Social design

Met social design hebben we verbindende thema’s en verlangens die onder het vraagstuk liggen, expliciet gemaakt. Dit deden we samen met kunstenaars en ontwerpers uit het netwerk van Is Ook. Deze werkwijze heeft tot nieuwe perspectieven geleid met de belevingswereld van betrokkenen als startpunt.[1] Zo droeg het perspectief ‘levenskunst’ bij aan de vorming van het idee voor een campagne om het taboe op problemen bij scheidingen te doorbreken.

De organisatie

Op 6 september 2016 vond een startbijeenkomst plaats in aanwezigheid van minister Van der Steur. Vervolgens hebben we twee netwerkbijeenkomsten en een slotbijeenkomst georganiseerd. In een periode van circa twee maanden zijn 506 ideeën ingediend. Een expertpanel en een jongerenpanel hebben hieruit twaalf ideeën geselecteerd. Na een pitch op 1 december zijn hieruit vijf koplopers geselecteerd. Het ministerie onderzoekt nu hoe deze koploperideeën tot wasdom kunnen worden gebracht.

Het resultaat voor de opdrachtgever

De samenleving heeft het ministerie honderden vernieuwende ideeën aan de hand gedaan om te bevorderen dat echtscheidingen goed worden geregeld en te voorkomen dat deze uitmonden in een vechtscheiding. Meer dan dat zijn honderden professionals op een nieuwe manier met dit vraagstuk bezig geweest. Zij hebben ontdekt wat het kan opleveren als zij over de grenzen van de eigen beroepsgroep samenwerken en de inbreng van ervaringsdeskundigen meenemen. Verder heeft het ministerie met de Divorce Challenge waardevolle ervaring opgedaan met deze vorm van maatschappelijke participatie.

Kijk ook op: www.divorcechallenge.nl.

[1] https://www.divorcechallenge.nl/inspiratie/zeven-vernieuwende-oplossingsrichtingen