Project Description

Economie en ecologie in balans

De oprichting van Club M (2012) is een reactie op de vraag ‘hoe bouw je aan vertrouwen in samenwerkingsrelaties?’ In de Eemsdelta werd onder begeleiding van Twynstra Gudde een brug geslagen tussen partijen die ofwel een ecologisch ofwel een economisch belang nastreven. Het bereiken van een intentieovereenkomst tot samenwerking was al een enorme prestatie. Is Ook dacht na over de onderstroom van de samenwerking.

Het project heette Economie en Ecologie in Balans. Maar een balans gaat uit van zero sum; het één gaat ten koste van het ander. Daarnaast was het beeld in de buitenwereld nog altijd dat de verschillende partijen tegenover elkaar stonden. Is Ook creëerde gemeenschappelijkheid, door de introductie van nieuwe taal en nieuwe beelden. Tegelijk met de formele ondertekening van de intentieovereenkomst begonnen de stakeholders onder impuls van Is Ook hun eigen club, Club Manifestuarium; kortweg Club M. Met vlag, logo, clubhuis en inauguratieritueel. Met Club M werd benadrukt dat de samenwerking méér is dan de som der delen. Daarnaast beleefde de groep middels Club M een coming out als club met een gedeelde toekomst.

Bekijk HIER ook de video over Club M