Project Description

Gebruik Makers voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaam gedrag betekent zorgvuldig omgaan met dat wat er is. Kunstenaar Isaac Monté laat dat zien met zijn vogelhuisjes, gemaakt van sigarettenpeuken op straat. Bovengronds delven noemt hij het. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vroeg ons de samenwerking te begeleiden tussen verschillende organisaties die zich bezig houden met het stimuleren van duurzaam gedrag. Wij gaven vorm aan het samenwerkingsproces, en vonden met de betrokken organisaties de overeenkomst tussen vorm en inhoud van de samenwerking: het gaat erom te benutten wat er is, en om te beginnen elkaar.

Het veranderen van de houding en gedrag van mensen op het gebied van duurzaamheid is een taai vraagstuk: kennis over het onderwerp is verspreid, veelvormig. We kunnen leren van best practices en gebruik maken van de laatste wetenschappelijke inzichten, en er gebeurt in Nederland alleen al heel veel op dit onderwerp. Toch neemt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu waar dat er nog meer bereikt kan worden. En dan niet doordat de overheid zegt hoe en wat er moet gebeuren, maar door actief samen te werken tussen verschillende organisaties en mensen.

Samen werken tussen publieke en private organisaties is een complexe opgave: politieke belangen en organisatiebelangen zijn soms tegengesteld manieren van werken verschillen van elkaar. Samen met de betrokken organisaties gingen we op zoek naar een mentaliteit die alle organisaties delen, als grond om de verdere samenwerking op uit te bouwen. Zo ontstond “Gebruik Makers”, een beweging van en voor ‘gebruikers’. Betrokken organisaties benoemden samen wat ze elkaar te bieden hadden, en dat bleek een hele hoop: netwerk, kennis, ideeën, ervaring, politieke invloed, ondernemerschap, fysieke locaties.

Onze aanpak betekende een nieuwe start voor samenwerking rond de bevordering van duurzaam gedrag in Nederland, vanuit de gemeenschappelijke mentaliteit van ‘gebruik maken van elkaar’. En sinds deze opdracht wordt er bij IS OOK een stuk minder vlees gegeten.