Project Description

Zorg, transitie, transformatie, zelfsturing, evaluatie, ontwikkeling, beweging, Jaap Warmenhoven, Tabo Goudswaard, Willemieke van den Brink

Is ook van jou! voor Carintreggeland

Bij zorginstelling Carintreggeland werken hackers! En dat is maar goed ook. Zorginstelling Carintreggeland vroeg ons om begeleiding bij de tussentijdse evaluatie van het interne transitietraject. Dit traject behelste een verandering in de structuur en de cultuur van de organisatie. Centraal stond de invoering van zelfsturende teams. Het bestuur en de directie van Carintreggeland vroegen ons om een intensief en creatief evaluatietraject dat hen zou vertellen of de ingeslagen weg de juiste was, en medewerkers op alle niveaus actief zou betrekken en met elkaar in gesprek brengen over de nieuwe werkwijze.

Twynstra Gudde kwam met een vernieuwende aanpak onder de naam “is ook van jou”. We begonnen met een eenvoudige vraag: wat raakt je in je werk, waarom is het belangrijk voor je? We hoorden bijzondere verhalen, over het voorlezen van een Bijbelverhaal voor een stervende cliënt, of de hulp die clustermanagers elkaar bieden als faciliteiten op één locatie niet toereikend zijn. Veel ging goed, maar de nieuwe werkwijze leidde ook tot frustraties en onduidelijkheden, onbegrepen beleid en afstand tussen de lagen. En dan komt ook het werkplezier onder druk te staan.

Nadenkend over de vraag wat nodig zou zijn om een gesprek te starten dat zowel kritisch als constructief en uitnodigend zou werken, kwamen we tot een aantal bijzondere werkvormen. Zo kwam het dat deelnemers aan de gesprekken verlanglijnen konden spannen tussen zichzelf en een collega op een heel andere plek in de organisatie, om een vraag te stellen of verlangen kenbaar te maken. En zo kwam het dat deelnemers elkaar gingen vertellen over zogenaamde “life hacks”, kleine inventieve acties die hun werk vergemakkelijken. We verzamelden ze op www.carehacks.nl (en zijn altijd benieuwd naar meer via info@carehacks.nl!)

Tijdens de bijeenkomsten waren de verrassing en het enthousiasme groot, omdat de gesprekken ruimte gaven voor alles dat ruimte nodig had: leerervaringen, frustraties, ideeën en vragen. Directeur strategie en ontwikkeling Eric van Putten over onze aanpak: “zowel in de bijzondere vorm als qua eindresultaat was het hele traject gewoon heel goed. De deelnemers kwamen met een goed gevoel uit de gesprekken en hebben dat vastgehouden. De conclusies hebben ons geholpen de volgende stap te zetten in de transitie.” Het eindproduct van de evaluatie was geen rapport, maar een jaarkalender, gevuld met alle inzichten uit de gesprekken: carehacks, tips voor samenwerking, kleine opdrachten en uitspraken van deelnemers die bleven hangen. De kalenders worden gebruikt als steuntje in de rug door de zelfsturende teams en tijdens trainingen.