Project Description

SOCIALDESIGNFOR WICKEDPROBLEMS (SDFWP)

Wij hebben rijke ervaring met het betrekken van kunstenaars en ontwerpers bij allerhande taaie (beleids) vraagstukken. In het geval van sociaal-maatschappelijke vraagstukken wordt er gesproken over social design. We zien in toenemend mate dat social designers bij beleidsvraagstukken worden betrokken. Helaas leidt het nog lang niet altijd tot succesvolle samenwerking.

Samen met Het Nieuwe Instituut en Stichting DOEN namen wij het initiatief om een bredere basis te leggen voor samenwerkingsrelaties. Aan de hand van drie cases (financieel bewustzijn, obesitas en jongerenoverlast) werd met drie partners (ING, gemeente Eindhoven en Amsterdam West) een onderzoek opgezet naar de set of rules voor succesvolle samenwerking. Onderdeel van dit onderzoek was de ontwikkeling van een tussentaal die de werelden verbindt. De slotpublicatie is hier te lezen: http://issuu.com/hetnieuweinstituut/docs/sdfwp/3.

“De verwachtingen (van samenwerking met kunstenaars, red.) zijn inderdaad hooggespannen, maar eerst moet grondig en kritisch worden uitgezocht wat social design is. SDFWP geeft de goede richting aan”.

Uit artikel op Metropolis M

Meer lezen:
How to start a Micronation (over hangjongeren) op Ted.com
Niet weer een projectje op Elsevier